JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU
Autor: cynik9 - 07.12.18

Jak utrzymywać się z nieaktywności zawodowej

Śmieszy nas neologizm „kultura zasiłków”. To prędzej chamstwo a nie żadna klasa czy kultura. O jakiej kulturze może być mowa w przypadku porażających patologii socjalizmu?

Narastającymi patologiami w Polsce, przed którymi wielokrotnie przestrzegaliśmy na tych łamach, zajęła się ostatnio Gazeta Prawna. Autorzy zwracają uwagę na swoisty cud – bezrobocie w Polsce jest na historycznym minimum, pensje rosną,  […]

Read More...
Autor: cynik9 - 03.12.18

Nauki wzajemne

A miało być tak przytulnie jak zawsze… Wizyta oficjalna E.Macrona w sąsiedniej Belgii (20-21.11.2018) zakończyła się fiaskiem jakich mało. To za sprawą nieopatrznych odwiedzin, wraz z belgijskim gospodarzem wizyty L.Michelem, u studentów uniwerstytetu w Leuvan-la-Neuve, w Walonii. Studenci, którym Macron miał dawać nauki, mówiąc krótko nie dali sobie sprzedać zwyczajowego kitu i potraktowali […]

Read More...
Autor: cynik9 - 26.11.18

Porażka referendum szwajcarskiego

Problemy jakie kraje mają z unią europejską wynikają zasadniczo z jednego – niejasności w przypadku konfliktu prawa unijnego i krajowego.

Wbrew propagandzie pro-unijnych elementów w krajach wasalnych podległość prawa krajowego dekretom brukselskiego politbiura nie jest ani całkiem jasna ani oczywista. Najlepszym tego dowodem są Niemcy które pośrodku bicia pro-unijnej piany zapewniły […]

Read More...
Autor: cynik9 - 21.11.18

PPK – wyższa forma OFE

Posiadający niezawodny kompas pan Bartosz Marczuk, były wice- odpowiedzialny za PiS-owskie rozdawnictwo 500+, odpłynął z niepewnej fuchy ministerialnej na zdecydowanie bardziej trwałą pozycję wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Do nowych obowiązków pana wiceprezesa należy najwyraźniej robienie ludziom wody z mózgu n/t różnic między wyższością wydymania ich przez PPK nad okradzeniem ich przez dawne OFE.

[…]

Read More...
Autor: cynik9 - 19.11.18

Zakusy postępactwa na gotówkę

Dzięki interpelacji posła Kukuz’15 dowiedzieliśmy się z pewnym zadowoleniem że Polska jest zacofana. A w szczególności Kodeks Pracy który zasadniczo do dzisiaj nakazuje wypłatę wynagrodzenia pracownikowi w postaci gotówki w kasie firmy. Dopiero jeśli układy zbiorowe przewidują inaczej czy jeśli pracownik wyrazi na to zgodę pensja jest przelewana na konto bankowe.

Read More...