Regulamin

 


Regulamin forum 2GR

Motto: w odróżnieniu od wielu innych, forum 2GR nie jest puszczone na żywioł lecz jest moderowane. Moderacja nie oznacza i nigdy nie oznaczała cenzury merytorycznej.  Z autorem nie tylko można ale trzeba się nie zgadzać – różnica opinii stanowi esencję dyskusji. Chodzi jedynie o jej formę i o nie mylenie 2GR z bezpańskim murem który pokryć można dowolnym graffiti. Noblesse oblige.

1. Aprobata. Zamieszczenie komentarza przez użytkownika stanowi aprobatę i zobowiązanie,  bez zastrzeżeń,  do przestrzegania niniejszego regulaminu korzystania z forum bloga 2GR.

2. Opinie prywatne. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Blog 2GR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opinii użytkowników.

3. Bez ad-hominem. Atakujemy tylko idee – nigdy ich nosicieli. Jakakolwiek wycieczka osobista naraża post na usunięcie. Jeśli nie jesteś zupełnie pewny(a) to dla bezpieczeństwa sformułuj post bezosobowo.

4. Bez obowiązku. Blog 2GR nie ma obowiązku publikowania, przechowywania ani monitorowania żadnych komentarzy.

5. Moderacja. Zamieszczane komentarze mogą być moderowane przez moderatora  forum który może odrzucić każdy z nich, w części lub w całości, z podaniem przyczyn lub bez. Z moderatorem nie ma dyskusji.

6. Język. Preferowanym językiem forum 2GR jest język polski.  Komentarze w innych językach są dopuszczalne ale noszą ryzyko odfiltrowania jako spam.

7. Mail. Udział w forum nie wymaga rejestracji; oczekujemy natomiast podania poprawnie weryfikującego się adresu emailowego. Przez podanie fałszywego adresu mailowego komentarz może zostać uznany za spam i odrzucony.

8. Anty-trolling. Popularne i wolno dostępne forum, obok autentycznej wymiany myśli, staje się często narzędziem masowego manipulowania opinią publiczną, podobnie jak kontrolowane mass media. Trolling odbywa się na ogół za pośrednictwem płatnych lub bezpłatnych  troli zamieszczających ciąg pozornie niezależnych opinii. W rzeczywistości implantują one zlecone im teksty (patrz -> Byłam bankowym trolem), najczęściej nie łączące się  z tematem wpisu w ogóle albo słabo.  Za trolling uznana może zostać także nadmierna objętość  reakcji odbiegająca od konwencji dwustronnego dialogu i zbliżonych wolumenem kontrybucji stron.  Na forum 2GR mamy zero tolerancji dla trollingu. Trole są odfiltrowywane a teksty podejrzane o trolling, wraz z okazyjnymi skargami na „cenzurę”, są wywalane do kosza. Jako podejrzane o trolling  w koszu znaleźć się mogą w szczególności   wielokrotne odpowiedzi na ten sam post i oraz odpowiedzi przekraczające objętością post z którym polemizują.

9. Linki. Linkowi zamieszczonemu jako komentarz towarzyszyć powinien krótki opis tego czego on dotyczy.  Linki bez komentarza mogą prewencyjne zostać odrzucone jako trolling.

10. Netykieta. Zachowanie użytkownika niekompatybilne z normami i oczekiwaniami innych użytkowników forum, w tym naruszanie ogólnie przyjętych reguł internetowej etykiety, stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. Ocena leży w wyłącznej gestii moderatora.  Niedopuszczalne w szczególności jest publikowanie:

a) wulgaryzmów i określeń mogących być uznane za obraźliwe,

b) spamu, reklam, reklamowych odesłań do innych stron internetowych, w tym do innych blogów  oraz  przekazów stanowiących reklamę ukrytą,

c) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,

d) pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, chyba że publikacja mieści się w granicach cytatu,

e) treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie,

f) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, włączając w to użytkowników forum,

g) treści celowo dezinformujących, włączając w to adresy emailowe i nicki.

11. Prywatność. Prywatność użytkowników forum jest rygorystycznie przestrzegana. Otwarte podawanie czy sugerowanie podania danych kontaktowych, emaili czy adresów IP jest niedozwolone. Jeżeli użytkownik forum życzy sobie bezpośredniego kontaktu z innym użytkownikiem czyni to poprzez upublicznienie danych kontaktowych w swoim profilu.

12. Bez data harvesting. Komentarz nie może zawierać tzw. data harvesting dotyczącego uczestników forum w żadnej formie. Dotyczy to w szczególności organizowania sondaży opinii,  statystyk  czy otwartych wezwań do grupowego dzielenia się informacją bądź opinią.

13. Bez promocji. Komentarz musi być unikalny, na temat, bez elementów  (auto) promocyjnych,  wskazujących na trolling lub na spam. Komentarze o tej samej treści dodane wielokrotnie, nie wiążące się z tematyką forum lub zawierające treść, nicki, linki lub ilustracje o charakterze promocyjnym,  w tym zawierające elementy nazwy firmy bądź nazwiska użytkownika,  stanowią naruszenie tego regulaminu.

 

 

Uwaga – zmiana polityki forum 2GR

od 20.04.2022 do odwołania

Moi Drodzy, nie chciałbym aby nasze forum, wokół którego zebrała się z czasem cenna garstka myślących, utraciło swoją funkcję odtrutki od wszechobecnej propagandy i swoją rolę punktu kontaktowego. Przekonało mnie do tego paru Czytelników i dlatego kontynuujemy.

Dopóki jednak trwa mgła wojny, powszechny amok społeczeństwa i blokada informacyjna hegemona nasze forum nie będzie działało na starych, tolerancyjnych zasadach publicznego „słupa ogłoszeniowego”, otwartego na każdego trolla i na powielanie każdego zasłyszanego nonsensu czy fejka. Nie życzę sobie aby forum w najmniejszym choćby stopniu użyte mogło być w roli pasa transmisyjnego dla całego tego oficjalnego chłamu i pogłębiać przez to mogło bezprecedensowy amok w którym społeczeństwo się znalazło. Dlatego też włączamy sensor trollingu na maksa przez co każdy post z najmniejszym podejrzeniem o trolling będzie usuwany z miejsca. Nie będą też tolerowane posty wyglądające na bona fide, ale powielające oficjalną linię propagandy bądź linki do materiałów zawierających propagandę, w tym do polsko języcznych MSM, z YT włącznie. Uwagi o „cenzurze” najlepiej zachować dla siebie.

Stali bywalcy są oczywiście zawsze mile widziani i nie mają się czego obawiać… 😉

cynik9

POWRÓT