JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU
Autor: cynik9 - 09.07.17

Kto zdetonował bombę masowej migracji (3)

is fecit, cui prodest

Okay, no więc najciekawsze pytanie teraz – kto? Jak inny drogi czytelnik zauważył pod wcześniejszym wpisem, jest wielu graczy z których każdy w inwazji obcych ludów na Europę, w jej osłabieniu, pogrążeniu w chaosie i/lub w jej genetycznej degrengoladzie mógł mieć swój interes.

Od hegemona amerykańskiego poczynając który […]

Read More...
Autor: cynik9 - 07.07.17

Bomba masowej migracji nad Europą (2)

sprawnie przeprowadzany plan

Wielka inwazja na Europę nosi wszelkie cechy sprawnie przeprowadzanego planu dywersyjnego i daleka jest od spontanicznej wędrówki ludów. Co, jak jeden drogi czytelnik pod poprzednim wpisem zauważył, jest powszechnie znane i nie wymaga wyważania otwartch drzwi. Świetnie więc! Oszczędzi to nam sporo nadaremnie marnowanego atramentu…

Nie zmienia to jednak faktu że […]

Read More...
Autor: cynik9 - 03.07.17

Bomba masowej migracji zdetonowana w Europie

radioaktywne promieniowanie dociera do Polski

Sprawa tak zwanych „uchodźców”, których Angela Merkel zaprosiła do Niemiec a teraz próbuje podrzucić innym pół Afryki które z tego skorzystało, urasta do rangi egzystencjalnego problemu całej EU, jej prawdziwego „być albo nie być”. Jeśli Europa nie odeprze tej inwazji i nie wyśle „uchodźców” z powrotem, będzie po tej Europie […]

Read More...
Autor: cynik9 - 21.09.15

Kto ma wisieć nie utonie

z małymi wyjątkami

Przysłowia są mądrością narodów. Weźmy na przykład mądry naród polski który przysłowiem “co ma wisieć nie utonie” trafił absolutnie w dziesiątkę. Kiedy organizatorzy masowego szmuglu ludzi epatowali ogłupiałe zachodnie społeczeństwa pokazywanym wszędzie zdjęciem utoniętego dziecka po społeczeństwie polskim spłynęło to jak woda po kaczce. I poniekąd słusznie bo w końcu to nie […]

Read More...
Autor: cynik9 - 10.05.13

Mania w kraju tulipanów

dzień w którym Holandia opuści euro

 

Żartowaliśmy niedawno z ex-komisarza EU d/s konkurencji Fritsa Bolkesteina który odkrył po niewczasie że cyt. Holandia musi opuścić strefę euro najszybciej jak się da… Unia monetarna zakończyła się kompletnym fiaskiem. Euro okazało się środkiem nasennym po którym Europa zasnęła zamiast […]

Read More...