JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU
Autor: cynik9 - 14.12.18

Pandemia hiszpanki – w sto lat później

Bez nadmiernej uwagi mediów mija właśnie okrągła setna rocznica pandemii grypy w latach 1918-1919, znanej pod nazwą „hiszpanki”. Zajęci odzyskiwaniem niepodległości w tym czasie Polacy mogli nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak wywołana przez groźną odmianę podtypu H1N1 wirusa A pandemia grypy była jedną z największych wszystkich czasów. Porównywalna jest jedynie z […]

Read More...
Autor: cynik9 - 07.12.18

Jak utrzymywać się z nieaktywności zawodowej

Śmieszy nas neologizm „kultura zasiłków”. To prędzej chamstwo a nie żadna klasa czy kultura. O jakiej kulturze może być mowa w przypadku porażających patologii socjalizmu?

Narastającymi patologiami w Polsce, przed którymi wielokrotnie przestrzegaliśmy na tych łamach, zajęła się ostatnio Gazeta Prawna. Autorzy zwracają uwagę na swoisty cud – bezrobocie w Polsce jest na historycznym minimum, pensje rosną,  […]

Read More...
Autor: cynik9 - 03.12.18

Nauki wzajemne

A miało być tak przytulnie jak zawsze… Wizyta oficjalna E.Macrona w sąsiedniej Belgii (20-21.11.2018) zakończyła się fiaskiem jakich mało. To za sprawą nieopatrznych odwiedzin, wraz z belgijskim gospodarzem wizyty L.Michelem, u studentów uniwerstytetu w Leuvan-la-Neuve, w Walonii. Studenci, którym Macron miał dawać nauki, mówiąc krótko nie dali sobie sprzedać zwyczajowego kitu i potraktowali […]

Read More...