JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU
Autor: cynik9 - 29.07.18

Rodzinne Obligacje Skarbowe

czyli jak manna z nieba degeneruje umysły

Rozdawanie pieniędzy za dziecioróbstwo bez stawiania beneficjentom jakichkolwiek wymagań formalnych, takich jak chociażby posiadanie zatrudnienia czy nawet paranie się jakimś ochotnicznym zajęciem jest, co tu dużo ukrywać, socjalistyczną patologią. I jak każda, także ta patologia jest zarzewiem szeregu patalogii wtórnych.

Do kategorii tych […]

Read More...