Rodzinne Obligacje Skarbowe

Read More

czyli jak manna z nieba degeneruje umysły Rozdawanie pieniędzy za dziecioróbstwo bez stawiania beneficjentom jakichkolwiek wymagań formalnych, takich jak chociażby posiadanie zatrudnienia czy nawet paranie się jakimś ochotnicznym zajęciem jest,  co tu dużo ukrywać,  socjalistyczną patologią. I jak każda, także ta patologia  jest zarzewiem szeregu patalogii wtórnych. Do kategorii tych ostatnich zaliczyć wypada wprowadzone niedawno przez rząd rodzinne […]