JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU

Metale szlachetne


Aktualne ceny spot, 24h
1 oz = 31.1 g

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]


[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

Indeks akcji złota HUI, 6m
[chwilowe problemy w podawaniu indeksu HUI]

Rynki dzisiaj

Autor: cynik9 - 05.11.18

Czas zamknąć rozdział frankowiczów

zanim nadejdzie nowy kryzys

Walka frankowiczów o socjalizm trwa. Sąd odrzucił właśnie ich pozew przeciwko mBankowi a więc znowu protesty i postulaty. Z tym że banki zrobiły wielu z nich w konia można się pod pewnymi warunkami zgodzić. Nie wiemy jednak czy publiczne ujawnianie że jest się osłem (foto obok), mimo […]

Read More...
Autor: cynik9 - 01.09.18

Exit tax na PPK?

brzęczyk ostrzegawczy rządu

Grzeczność pozwala podobno na każdy rodzaj impertynencji… Nie bardzo jednak wiadomo jak inaczej niż kretyńskim nazwać można pomysł jednoczesnego wprowadzania PPK (pracowniczych planów kapitałowych) oraz podatku exit tax dla osób fizycznych z drugiej strony. Czy nie za dużo coś tego dobrego?

O pracowniczych planach kapitałowych PPK, mających […]

Read More...
Autor: cynik9 - 26.08.18

Kara za opuszczenie piekła

czyli exit tax

Jedną z przewag państw narodowych w Europie nad resztą świata była od dawna pewna doza ogłady i manier. Objawiało się to m. in. tym że przed pazernością lokalnego fiskusa w jednym miejscu można było przynajmniej salwować się ucieczką do drugiego. Socjalizm unijny miał zawsze tendencję przykręcać podatkową garrotę do […]

Read More...
Autor: cynik9 - 29.07.18

Rodzinne Obligacje Skarbowe

czyli jak manna z nieba degeneruje umysły

Rozdawanie pieniędzy za dziecioróbstwo bez stawiania beneficjentom jakichkolwiek wymagań formalnych, takich jak chociażby posiadanie zatrudnienia czy nawet paranie się jakimś ochotnicznym zajęciem jest, co tu dużo ukrywać, socjalistyczną patologią. I jak każda, także ta patologia jest zarzewiem szeregu patalogii wtórnych.

Do kategorii tych […]

Read More...
Autor: cynik9 - 04.06.18

Vollgeld – Pieniądz Suwerenny

Szwajcarzy znowu zadziwiają świat niezwykłym referendum… Tym razem chodzi o inicjatywę Vollgeld, czyli pieniądz suwerenny, na temat którego wypowiedzieć się mają 10 czerwca. Referendum dotyczy zmiany działania systemu monetarnego na taki który zasadniczo eliminowałby ideę rezerwy cząstkowej. Proponenci chcą zastąpić go systemem rezerwy pełnej tak aby przeciwdziałać runom na banki i wykorzenić wynaturzenia w postaci […]

Read More...