Polityka Prywatności

Polityka Prywatności witryny DwaGrosze.com

W rezultacie używania witryny DwaGrosze.com (dalej „Witryna”)  przez gości i abonentów (dalej “ty”) wchodzimy w posiadanie pewnych informacji (dalej Informacja Osobista) o tobie. Zbieranie i użycie tej informacji odbywa się w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności naszej Witryny.

1. Informacja Osobista którą zbieramy

Komentarze. Kiedy użytkownik strony zostawia na niej komentarz lub się do niej loguje dane przekazywane witrynie obejmują pola formularza odpowiedzi,  adres IP  użytkownika oraz linijkę „user agent” przeglądarki w celu zabezpieczeń anty-spamowych.

Zanonimizowana linijka zostaje dodatkowo tworzona z powierzonego adresu mailowego i może zostać przesłana do serwisu Gravatar, jeśli jest używany. Polityka prywatności Gravataru jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek z twojego profilu pojawi się w kontekście komentarza.

Media. Jeśli przesyłasz obrazek to witryny powinienneś unikać obrazków zawierających  kodowaną lokację (EXIF GPS).  Goście witryny mogą ściągnąć  i  wyekstrahować  każdą informację o położeniu obecną w obrazkach na witrynie.

Cookies (ciasteczka) – zostawiając komentarz na witrynie możesz podać swój nick, adres mailowy  i adres witryny w postaci cookies. Cookies są niewielkimi znacznikami jakie serwer zostawia na dysk twardym.  Ciasteczka są używane w procesie loginu do specyficznych rejonów przeznaczonych tylko dla abonentów. Ciasteczka również pozwalają powrócić do witryny (w ciągu określonego czasu) bez konieczności powtórnego loginu.  Ciasteczka przechowywane są 1 rok.

Jeśli logujesz się do witryny to witryna założy czasowe ciasteczko sprwdzając czy twoja przeglądarka akceptuje cookies.   Ciasteczko to nie zawiera żadnej informacji osobistej i jest usuwane gdy zamykasz swoją przeglądarkę.  Przy logowaniu zakładane są też inne cookies,  pamiętające ustawienia ekranu i loginu oraz zawierające anonimowe informacje dotyczące trackingu popularności niektórych naszych stron. Cookies z loginem pamiętane są 2 dni, a z ustawieniem ekranu 1 rok.   Wybierając „zapamiętaj mnie” przy loginie powoduje że dane loginu przechowywane będą przez dwa tygodnie.
 
„Materiały wbudowane”  z innych stron.  Wpisy na tej witrynie zawierają „materiały wbudowane” z innych witryn ( jak video, obrazki, artykuły, etc).  Te „materiały wbudowane” zachowują się dokładnie w ten sam sposób jak by gość odwiedzał te witryny bezpośrednio.  Witryny te mogą gromadzić dane o tobie,  założyć dodatkowe instrumenty trackingu i monitorować twoją interakcję ze wspomnianymi „materiałami wbudowanymi”,  łącznie z interakcją  taką w przypadku posiadania konta na witrynie i wlogowania się do niego.
 
Abonamenty. Gdy zaabonujesz nasze produkty lub serwisy  zgadzasz się na ujawnienie nam pewnych dodatkowych informacji osobistych,  takich jak nazwisko, imię,  adres korespondencyjny i/lub telefon kontaktowy,  w zależności od wymagań serwisu.

2. Zgoda

Oferując Informację Osobistą poprzez Witrynę wyrażasz dobrowolnie zgodę na jej przetwarzanie zgodne z warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody nie powinienneś oferować nam żadnej Informacji Osobistej i powstrzymać się od jakichkolwiek kontaktów z Witryną.  Udzielenie fałszywej Informacji Osobistej równoznaczne jest również za  wyrażenie zgody.

3. Użycie Informacji Osobistej

Użyjemy twojej Informacji Osobistej w procesie abonowania do naszych produktów i serwisów oraz próśb o informację.  Możemy także użyć tej informacji aby zaoferować dodatkową informację o nas, naszych produktach i serwisach, spersonalizować niektóre typy wysyłanej informacji, ocenić trendy rynkowe i ulepszyć nasz serwis dla klientów.

Użyjemy Informacji Osobistej także do korespondencji dotyczącej serwisu, pytań, przypomnień, zmian haseł i tym podobnych. Możemy także jej użyć do przesłania informacji o pewnych produktach stron trzecich które w naszej ocenie rozszerzają lub pogłębiają naszą ofertę.

Gdy przyślesz zapytanie dotyczące jednego z naszych serwisów możemy ze względów bezpieczeństwa poprosić o dodatkową informację celem weryfikacji.

4. Dzielenie się Informacją Osobistą z innymi

Informację Osobistą klientów ujawnimy tylko i wyłącznie tym naszym pracownikom, afiliatom, agentom czy stronom trzecim które są w pozycji potrzeby posiadania tej informacji dla dostarczenia ww. czynności czy serwisów i które zobowiążą się do zachowania konfidencjonalności.

 

Mamy również prawo ujawnić twoją Informację Osobistą w przypadkach wymaganych przez prawo lub gdy, w dobrej wierze, uważamy że jest to wymagane aby: (1) zapewnić porządek prawny; (2) w obronie naszych praw i naszych partnerów biznesowych; lub (3) chronić osobiste bezpieczeństwo naszych współpracowników, partnerów biznesowych, klientów i użytkowników Stron. Zatrzymujemy także prawo transferu twojej Informacji Osobistej w przypadku sprzedaży części lub całości naszego biznesu.

Poza tymi wyjątkami nie ujawnimy Informacji Osobistej żadnej stronie trzeciej.

5. Jak długo przechowujemy Informację Osobistą

Treść pozostawionych na Witrynie komentarzy i ich metadata przechowywane są przez czas nieograniczonony.  W ten sposób możemy rozpoznać  i zaaprobować dalsze komentarze bez konieczności przechodzenia przez kolejkę moderacyjną.

W przypadku użytkowników którzy zarejestrują się w Witrynie przechowujemy również ich Informację Osobistą zawartą w ich profilu użytkownika.  Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Witryny mają dostęp do swojej Informacji Osobistej w profilu i mogą ją dowolnie zmieniać, uaktualniać czy usuwać,  za wyjątkiem nazwy użytkownika która jest niezmiennikiem na czas trwania konta. Administratorzy Witryny mogą Informację Osobistą użytkownika w profilu również widzieć i edytować.

Usunięcie konta użytkownika Witryny przez administratora równoznaczne jest z całkowitym i bezpowrotnym usunięciem całej Informacji Osobistej użytkownika w nim zawartej.  Witryna nie ma obowiązku-  ani nie przechowuje wykasowanej Informacji Osobistej użytkowników.

6. Bezpieczeństwo

Mimo że bierzemy bezpieczeństwo Informacji Osobistej bardzo poważnie i używamy wyłącznie szyfrowanego protokołu https://  żadna komunikacja poprzez internet nie może być uznana za zupełnie bezpieczną. Nie możemy w związku z tym zagwarantować bezpieczeństwa żadnej Informacji Osobistej przesyłanej do nas,   a więc robisz to na swoje własne ryzyko.

7. Reklamy

Strony Witryny i publikacje w nich zawarte  mogą zawierać produkty i serwisy sponsorowane przez strony trzecie lub linki do nich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych ofert i produktów, nie kontrolujemy tych stron i nie mamy wpływu na ich politykę prywatności.

8. Zmiany

Okresowo możemy zmienić politykę prywatności. Zmiany takie zostaną uwzględnione w niniejszym dokumencie i mogą zostać dodatkowo rozesłane emailem.  Zarejestrowany użytkownik Witryny jest odpowiedzialny za uaktualnienie swojej informacji kontaktowej w profilu, łącznie z adresem emailowym. W przypadku gdy adres emailowy jest nieważny wysłanie emaila na ten adres stanowi tym niemniej akt doręczenia informacji z naszej strony.

Poniższe zasady prywatności przestrzegane są przez wszystkie witryny/strony/blogi (dalej “Strony”) operowane przez TwoNuggets AG.

DwaGrosze.com

administracja