Zielono mi

post-img

Read More

czyli irlandzki budzik „[A unified] 'Europe’ is the result of plans. It is, in fact, a classic utopian project, a monument to the vanity of intellectuals, a programme whose inevitable destiny is failure: only the scale of the final damage done is in doubt.”[Zunifikowana Europa jest wynikiem planów. Jest to w rzeczy samej klasyczna utopia, […]

Kupowanie euro-kozy

post-img

Read More

czyli o robieniu chłopów w konia Jak to wszystko szybko się zmienia! Niewielu już pewnie pamięta że główną przeszkodą w akcesie kraju do Unii Europejskiej był chłop polski. Chłop bał się że w nowej strukturze nie będzie dla niego miejsca i że go wyrolują w ten czy inny sposób z roli oraz, w bardziej przenośnym […]