JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU

Metale szlachetne


Aktualne ceny spot, 24h
1 oz = 31.1 g

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]


[chwilowe problemy w podawaniu cen bieżących]

Indeks akcji złota HUI, 6m
[chwilowe problemy w podawaniu indeksu HUI]

Rynki dzisiaj

Blog 2GR

 


Misją bloga 2GR jest finansowa samoobrona. Wiarygodność przekazu wymaga zachowania niezależności którą, w odróżnieniu od innych, bierzemy na poważnie. Nie ma tu i nie będzie żadnych reklam.

Pisany z libertariańskiej perspektywy blog podpowiada jak przeżyć i jak prosperować,  mimo państwa, socjalizmu i kryzysu. Tematyka obejmuje zagadnienia ekonomicznego funkcjonowania  jednostki  w warunkach  przeżywającego terminalny kryzys socjalistycznego państwa opiekuńczego.

Wsadzając kij w wiele mrowisk i żartując sobie z autorytetów  i ekspertów poruszamy tu szeroki wachlarz tematów, od politycznych po obyczajowe,  dorzucając wszędzie swoje dwa grosze.  Raz czynimy to z większym sensem,  raz z mniejszym,   ale zawsze z pozycji ściśle neutralnego,  wolnorynkowego obserwatora nie związanego z żadną stroną argumentu.

Misja bloga 2GR ma charakter publicystyczno – edukacyjny,  ze szczególnym podkreśleniem niezależności opinii i  libertariańskich przekonań autora.    Stronimy od  opowiadania się po stronie jednej 3osilkiopcji politycznej,  gryząc raczej po kostkach każdego intruza  który wtargnie na pole libertariańskich wolności obywatelskich.

Wszystko to ma pewien, bliższy lub dalszy, związek z tematem centralnym bloga – gospodarką i finansami. To z kolei decyduje o opcjach jakie posiada obywatel “napadnięty” w ślepej uliczce przez trzech osiłków: państwo, kryzys i socjalizm.  Jak chwyt zastosować w koniecznej samoobronie?  Jakim rzutem pozbyć się napastnika? Jakie trzymanie okaże się najbardziej efektywne?

Odpowiedź jest  prosta i sprowadza się do zrozumienia że  wszyscy trzej “napastnicy”  są  przeciwnikiem twojego sukcesu i konkurentem o twoje pieniądze.   Nie stoją po “twojej  stronie” i nigdy nie stali. Wbrew retoryce nie chcą “twojego dobra” (chyba że wyślą po nie komornika… ;-))   a  dbają tylko o własne.

Myślącemu obywatelowi nie pozostaje  nic innego jak  zacząć troszczyć się o siebie,  o własny byt,  własną rodzinę  i własne przeżycie.  Stawką jest jego własna przyszłość,  w tym przyszłość finansowa.

Im wcześniej pozbędzie się iluzji o obietnicach państwa opiekuńczego  i  o szansach na ich dotrzymanie tym lepiej.   Im wcześniej weźmie ster spraw finansowych w swoje ręce tym większe szanse będzie miał na przeżycie i prosperowanie.    Państwo opiekuńcze zbankrutowało i odchodzi właśnie na śmietnik  historii.

Przełożeniem tych obserwacji na język praktyki  inwestycyjnej – inwestowania kontrarnego (contrarian investing),  wbrew  tłumom,  chodząc własnymi drogami,   zajmujemy się z kolei w węższym gronie i  na bardziej specjalistycznej,   skierowanej ku inwestorom  platformie TwoNuggets.com, wydającej prywatny TwoNuggets Newsletter.  (zał. 2007)

Prawo autorskie a przedruk

Materiały zawarte w tym blogu chronione są prawem autorskim.   Copyright ©2006-2017 TwoNuggets.com

Misją każdego publicznego bloga, w  tym 2GR,  jest dzielenie się ideami i spostrzeżeniami z innymi.  Zachęcamy do linkowania się do nas i sami linkujemy do innych.   Dzielenie się ideami nie jest  jednak tożsame  z  plagiatem – kopiowaniem tekstów czy grafiki  chronionych prawem autorskim.  W tej materii  reguły 2GR  są następujące:

Przedruk niewielkich fragmentów tekstu (do 3 paragrafów) opublikowanego na tym blogu jest dozwolony pod warunkiem podania bezpośredniego linku do materiału na blogu.

Szersza reprodukcja tekstu,  włączając pełny przedruk wpisu,  w publikacji not-for-profit jest  dozwolona pod warunkiem  zamieszczenia bezpośrednio przed tekstem pełnej autoryzacji udzielonej przez 2GR  w następującym formacie:  [Tytuł z linkiem do oryginału]  jest autoryzowanym przedrukiem z bloga DwaGrosze.com cynika9

Przedruk dowolnego fragmentu tekstu BEZ  bez linku do oryginału jest niedozwolony i  jest naruszeniem prawa autorskiego.

W razie zapytań:  editor (at) twonuggets.com.

Polityka linków bloga 2GR

Preferujemy dynamiczną wymianę linków ze stronami  interesującymi dla naszych czytelników.  Referowana strona powinna cieszyć się  odpowiednią popularnością  oraz referować powinna w naszą stronę dostateczną liczbę  swoich czytelników.   Fachowo mówiąc – kryterium  dynamicznej wymiany linków  jest  liczba referrali przychodzących  spod  danego adresu IP  w przeciągu ostatniego miesiąca.    Strona taka może liczyć na automatyczne dodanie jej do 2GR.

Jeżeli sądzisz że twoja strona kwalifikuje się a nie jest prosimy o kontakt:  editor (at) twonuggets.com

 

POWRÓT