COTs w metalach szlachetnych (2)

czyli tupanie mrówek i słoni

W poprzednim odcinku tej serii przedstawiliśmy głównych animatorów na rynku metali szlachetnych – tzw. commercials, podkreślając ich dostęp do- i związki z najwyższymi kręgami władzy w USA.

Nic zatem dziwnego że commercials na ogół wygrywają – po prostu mają wbudowaną przewagę wiedzy. Ten ich „track record” jest szczególnie wyraźny w srebrze (być może dlatego że monitorujemy to w DwuGroszach szczególnie wnikliwie…) gdzie commercials byli dosłownie zawsze po dobrej stronie każdego krótkoterminowego trendu. Nie jest to zresztą aż tak dziwne ponieważ przez samą wielkość alokowanego do operacji terminowych kapitału mają oni zdolność manipulowania całego rynku w kierunku przez siebie wytyczonym.

Trochę trudniej jest z tym w złocie, gdzie rynek jest większy, ale w srebrze tego typu manipulacje są dobrze widoczne. Na podstawie analizy zachowania się rynku niektórzy autorzy wysuwają nawet niezupełnie bezpodstawne przypuszczenia o możliwej zmowie cenowej (price collusion) miedzy dealerami.

Okay, skoro więc „słonie” wiedzą co robią to co robić aby, korzystając z ich wiedzy, dać się za darmo podwieźć? Wygodną miarą sentymentu i zamiarów stada jest właśnie pozycja net short, wyrażajaca różnicę sumarycznej pozycji short i long commercials we wspomnianych raportach COT. Celem przypomnienia – pozycja long jest generalnie wyrazem optymizmu inwestora, ponieważ jej wartość rośnie w miarę wzrostu ceny waloru. I odwrotnie, jeżeli inwestor spodziewa się spadającej ceny interesować go może pozycja short, w której najpierw sprzedaje on (pożyczony od maklera) walor, zobowiązując się jednocześnie go odkupić później (po spodziewanej niższej cenie) i oddać.

Pozycję net short dealerów można dodatkowo odnieść do całkowitej pozycji open interest, co naszym zdaniem jest lepszą miara panującego sentymentu. Pod open interest rozumiemy aktualną sumę wszystkich kontraktów terminowych i opcji (aktualnie „otwartych”). Typowy przebieg akcji na rynku metali szlachetnych wygląda zatem w ten sposób że w pewnym momencie publika kupuje (long) walor, jego cena rośnie. Entuzjazm generalnie również wzrasta zaś commercials, idąc na ogół “pod prąd”, sprzedają tenże walor short, czyli zwiększają swoją pozycję net short. To czy wynika to akurat ze zlecenia klienta aby niedopuścić do, powiedzmy, przekroczenia przez złoto psychologicznej bariery $800 lub po prostu z własnych kalkulacji przewidywalnego odreagowania po dłuższym spurcie nie jest istotne.

Następnie po trwającym nieraz kilka miesięcy okresie wzrostów commercials inicjują wyprzedaż. Rozgorączkowani spekulanci często wtedy panikują i w pośpiechu pozbywają się waloru. Dotyczy to zwłaszcza rozmaitych funduszy spekulacyjnych, których programy komputerowe automatycznie generują zlecenia SELL z chwilą gdy walor przetnie założony poziom. Nieraz początkowy spadek jest tak gwałtowny że ku horrorowi nieprzygotowanych inwestorów i zadowoleniu commercials wyzwalane są coraz liczniejsze poziomy stop-loss, co prowadzi do dalszej, kaskadowo wzbierającej wyprzedaży. Przy finansowej sile commercials i ich taktyce wspólnego uderzenia sprowokowanie tego typu samopodtrzymujacej się kaskadowej wyprzedaży nie jest specjalnie trudne, zwłaszcza przy niewielkim wolumenie obrotów, jak np. pod koniec sesji w NY czy tuż przez świętami.

Klejnoty Pojezierza Drawskiego
autor: Waldemar Wiśniewski, www.fotogalerie.pl

Oczywiście inwestorzy w panice pozbywajacy się swoich walorów swoim stadnym zachowaniem i łatwowiernością sprzyjają wyrachowanej taktyce commercials. Commercials wiedzą bowiem że aby osiągnąc zysk na wcześniej zashortowanym srebrze czy złocie muszą je odkupić taniej niż sprzedali, a wiec bez czasowej przynajmniej obniżki ceny się nie obejdzie. Pod koniec wyprzedaży commercials typowo znacznie redukują swoją pozycję net short, zamykając wiele otwartych kontraktów short (to jest, kupując na rynku) i w mniejszym stopniu otwierając otwierajac nowe pozycje long. Ich pozycja net short ulega wtedy gwałtownej redukcji, i zabawa może powtórzyć się od nowa. W okresie takim można otworzyć nową pozycję long ze stosunkowo niewielkim ryzykiem dalszego spadku i ze znacznymi szansami na aprecjację.

Interesujący jest fakt że w złocie i srebrze pozycja commercials jest od lat net short. Stałym elementem w krajobrazie srebra jest również fakt że od dłuższego czasu ilość zashortowanego, czyli sprzedanego z (teoretycznym) zamiarem odkupienia srebra przekracza znacznie znane rezerwy metalicznego srebra na świecie. Jak to jest możliwe i jakie to może mieć implikacje – docelowo – na cenę jest interesującą łamigłówką w sam raz na długie jesienne wieczory.

Oczywiście dużej pewności co do timingu ruchów commercials mieć nie można; zdarza się że bardzo niska lub też niezwykle wysoka pozycja net short utrzymuje się całymi miesiącami. Nie ma też żadnej gwarancji że indywidualnemu inwestorowi uda się zawsze przechytrzyć „słonie”, zwłaszcza w drodze do wyjścia… Ze struktury COT można jednak wyciągnąć cenne wnioski co do spodziewanego ewentualnego kierunku krótko- i średnioterminowych zmian oraz ogólnego sentymentu. Dodać też należy że niska pozycja net short dealerów jest na ogół lepszym indykatorem końca spadków (wyczerpania się trendu spadkowego) aniżeli wysoka pozycja sygnałem nieuchronnej wyprzedaży.

Na zakończenie jeszcze ta uwaga – nie należy mylić długoterminowej, sekularnej hossy w metalach szlachetnych z taktycznym, oportunistycznym wygrywaniem krótkoterminowych fluktuacji przez commercials. Dlatego też inwestor spekulujący na boku razem ze “słoniami” nie powinien czynić tego w taki sposób aby narazić na szwank swoją bazową pozycję w metalach szlachetnych.

Bardziej specyficzne komentarze dotyczące sytuacji COT i uwagi dotyczące inwestowania w metale szlachetne w naszym DwaGrosze NewsLetter. Dołącz i Ty.

©2007cynik9

2 Replies to “COTs w metalach szlachetnych (2)”

  1. Gdyby robili to w podobnych proporcjach (rzadko spotykane) to pozycja net short by się nie zmieniła…

    Natomiast w przypadku ogólnym jednoczesna pozycja long i short (np. opcja put i call jednocześnie, tzw. „straddle”) jest popularną strategią, specjalnie gdy spodziewany jest znaczny ruch waloru ale nie wiadomo w którą stronę…

  2. No dobrze, a jesli commercials z tygodnia na tydzien zwiekszaja zarowno swoja pozycje short jak i long, to co to znaczy? Czy znaczy to, ze w stadzie nie ma zgody co do tego, w ktora strone wiatr zawieje, czy tez sa to ruchy maskujace zamiar stada?

Comments are closed.