JAK PRZEŻYĆ I PROSPEROWAĆ
POMIMO PAŃSTWA, SOCJALIZMU I KRYZYSU
Autor: cynik9 - 27.12.06

Złoto (3)

metal królów

W poprzednich dwóch odcinkach doszliśmy do konkluzji że racjonalym składnikiem naszych prywatnych oszczędności emerytalnych – które nazywamy umownie IV filarem – jest złoto.

Jednym z aspektów jest rola polisy ubezpieczeniowej jaką złoto pełni dla całości portfela, a w szczególności dla funduszy II filaru które OFEs inwestują prawie wyłącznie w akcje i obligacje, i […]

Read More...
Autor: cynik9 - 22.12.06

Złoto (2)

Może na początek małe interludium, dla odświeżenia pamięci? Sto złotych polskich. Ile wcieleń miało w ciągu ostatnich dwóch pokoleń?

Za każdym z tych banknotów krył się trud czyjejś pracy, wysiłek aby coś osiągnąć, coś zbudować, coś zrobić. I być może chęć aby owoce tej pracy zachować na przyszłość. I jaką, oprócz czysto numizmatycznej, wartość mają […]

Read More...
Autor: cynik9 - 17.12.06

Złoto (1)

metal królów

W poprzednim odcinku mówiliśmy o naszym “filarze IV” jako prywatnej alternatywie i dopełnieniu oficjalnych filarów emerytalnych.

Najbardziej oczywistym dopełnieniem i naturalnym kandydatem do filaru IV jest złoto.Tak jest, ten odwieczny metal królów który od tysięcy lat towarzyszy rodzajowi ludzkiemu. Na przestrzeni tego czasu, w konkurencji z kamykami, muszlami, bydłem, wampumami, woreczkami soli, czy […]

Read More...
Autor: cynik9 - 08.12.06

Czwarty Filar

prywatna alternatywa dla oficjalnych filarów emerytalnych dodane 1.3.2013: Uwaga – tekst pisany ponad sześć lat temu, z drobnymi zmianami. Wobec demontażu filara II przez rząd premiera Tuska i aneksję wkładów do ZUSu odniesienia do aktualnej sytuacji w Polsce mogą być nieaktualne. Nierozstrzygnięta była wówczas kwestia własności wkładów w OFE ani kwestia kto będzie emerytury z […]

Read More...
Autor: cynik9 - 03.12.06

Bajka o czerwonej Kalacie

Ostatni skok państwa na kasę OFEs sprokurował nam niechcący nową wersję bajki o czerwonym kapturku. W sam raz dla przyszłych emerytów, a obecnych klientów OFEs aby opowiadać swoim wnukom. Tylko nie do poduszki, a raczej jak nie będą chciały jeść grysiku…

Akt I. Przez ciemny las biegnie [minister pracy Anna] Kalata, w czerwonym kapturku [Samoobrony]. […]

Read More...